Trainers

Gestart in 2014
De opleiding is ontwikkeld door Melanie Osther en Susan van Hees en in 2014 gestart onder de vlag van Twynstra Gudde. Het concept van Melanie Osther en Susan van Hees zetten zij voort samen met andere professionals. 
Dit jaar vieren we ons 10-jarig jubileum! Na 8 jaar bij Twynstra Gudde is Melanie sinds 2013 zelfstandige adviseur en coach. Susan is na ruim 10 jaar bij Twynstra Gudde sinds 2018 werkzaam bij bouwbedrijf BAM Infra, gestart als afdelingsmanager Omgevingsmanagement en sinds 3 jaar clustermanager Commercial Business Development. Susan geeft daarin leiding aan 6 afdelingen gericht op strategische thema's voor BAM Infra.

Melanie Osther
Melanie werkt sinds 2006 in projecten en programma’s in de ruimtelijke omgeving. De aard van de opdrachten is divers. Te denken valt aan strategisch omgevingsmanagement in verkennings-, plan-, aanbestedings- en uitvoeringsfasen, aan begeleiding van projectstart-ups en evaluatieprocessen. Naast de inhoudelijke kant loopt door de opdrachten als een rode draad de vraag op welke wijze de samenwerking kan worden versterkt door zowel op collectief als individueel niveau te kijken naar de persoonlijke en teamontwikkeling. Haar rol is opgeschoven van zelf doen naar het coachen en begeleiden van professionals. In de vorm van teamcoaching, individuele coaching en het begeleiden van ontwikkelprogramma's.

'Het raakt mij als mensen hun eigen passie, talenten en kwetsbaarheid willen onderzoeken en bereid zijn dat ook te willen ontdekken bij de ander.'

Susan van Hees
Susan werkt sinds 2007 in de wereld van mobiliteit en infra. In diverse soorten projecten en programma’s, op het gebied van omgevingsmanagent en het begeleiden van (besluitvormingen)processen en groepen. Naast haar advieswerk heeft zij trainingen ontwikkeld op het gebied van samenwerken, omgevingsmanagement en leiderschap. De overstap van de advieswereld gericht op de opdrachtgever (overheid) naar een staffunctie bij een bouwbedrijf in de rol van opdrachtnemer is ontzettend interessant en leerzaam en geven thema's als samenwerken, macht en besluitvorming een nieuwe betekenis.

'Ik ben gefascineerd door dynamieken die ontstaan tussen mensen en organisaties wanneer de druk toeneemt. Ik draag bij aan de opleiding vanuit mijn liefde voor het ontwikkelen van mensen en mijn achtergrond en ervaring vanuit de advieswereld en mijn managementrol. Goed in het werk en goed in je vel zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden.'

Gastdocenten
Aan de opleiding dragen verschillende sprekers en trainers bij aan het thema van de module vanuit hun eigen expertise.
- Fysieke dimensie: Aalt Aalten en Robin van Soolingen
- Omgevingsmanagement: Johanneke de Lint
- Macht en besluitvorming: Joost Voerman